Thursday, February 21, 2013

Show Your Otherside, Scream Of The Temple, Marauders


   
SHOW YOUR OTHERSIDE
  
Szerintetek mi a tuti recept a sikerhez egy mai magyar kezdő underground zenekarnak, mibe érdemes belevágni először: videoklip, EP vagy album, esetleg e helyett csak koncertek először és média-jelenlét, stb? Ti hogyan csináltátok? [What do you think about the ultimate way to success for a newcomer Hungarian underground band; what should be the first thing: a music video, EP or album, possibly instead of them only concerts and media presence, etc. for the first time? How you guys do it?]

Először is rengeteg gyakorlás és idő kell az összeszokáshoz. Mi az elején felvettünk egy három számos EP-t, aztán kezdtünk el koncertezni, hogy ismerjen a közönség valamit a repertoárból. Kecskeméten, (otthon) játszottunk az első 1-1,5 évben. A legújabb EP-nk (Heartbeats) megjelenése után éreztük azt, hogy az új dalokkal már bátran neki merünk vágni a hazai közönség „meghódításának”. Ezzel egy időben jöttek az interjúk, lemezkritika. Az elején szerintünk semmiképp nem érdemes nagy dolgokban gondolkozni, egy egész album felesleges a kiforratlanság miatt, viszont egy videóklip elég jó reklám, sok helyre el tud jutni a világhálón keresztül.

[First of all, a lot of practice and time needed to be tarred with the same brush. In the beginning we recorded a three-track EP then we started to play gigs to get to know our audience something from the repertoire. We were playing for the first 1-1.5 years in Kecskemét, our hometown. After released our newest EP (Heartbeats), we felt that with the new songs we can try to „conquer” the national audience. At the same time came the interviews, album review. In the beginning you should not think in big things, a whole album is excess because of immaturity, but a music video can be a good ad, you can reach many places with it across the web.]

Mi is egy közösségi oldal vagyunk. Mit gondoltok ezek szerepéről és a "lájkok hatalmáról"? Egy banda sikere, népszerűsége és zenéjének színvonala mérhető csupán a "tetszikelők" számával? Ti mely közösségi oldalakat használjátok aktívan, és miért azokat? [We're also a social networking site. What do you think about the role of these sites and the power of „likes”? Can be a band's success, popularity and quality of the music measured only with the number of „likes”? What social media sites do you use actively and why those pages?]

Az internet az egyik legnagyobb médium a televízióval és rádióval egyetemben (ha nem a legnagyobb), hatalmas szerepe van ezeknek a portáloknak a zenészek/zenekarok marketingjében, előre jutásában. A like-ok száma is meghatározó bizonyos mértékben, valamilyen szinten mutatja a zenekar színvonalát és ez egyfajta visszajelzés is. De van, hogy nem a dalok miatt nyomják meg a like gombot, hanem a tagok miatt, ismerősök, családtagok, barát, barátnő.
Fesztiválszervezéseknél viszont számít a rajongók száma.
Manapság szinte minden zenekar megtalálható már a közösségi oldalakon.
A facebook az, amit szerintünk minden zenekar használ, ezenkívül van YouTube, SoundCloud, Beat100 profilunk, valamint egy indonéz portál a This Time EasyCore folyamatosan hírt ad rólunk.

[The Internet is one of the largest medium beside television and radio (if not the largest), these sites have a powerful role in the marketing and advancement of musicians / bands. The number of „likes” is serious to a certain extent, on some level it shows the quality of the band and this is a kind of feedback. But not always because people do not always press the like button just because of the song, but it is also due to the members, acquaintances, family members, friends, girlfriend.
In case of festivals the number of fans is important.
Nowadays, almost every band can be found in the social web. The Facebook is what every band uses, we think, we have also YouTube, SoundCloud, Beat100 profiles, and an Indonesian Portal „This Time EasyCore” shows news about us.]

Mi az a dolog, amit most a saját bandátokkal kapcsolatosan legszívesebben a világba kiáltanátok, vagy legalábbis minél több embernek elmondanátok? [What things would you like to shout out now about your band]

Most készül az első videoklipünk, ami a következő hónapok valamelyikében fog megjelenni. Tervezünk egy tavaszi turnét, folyamatosan szervezzük az állomásokat, társ zenekarokat. Igyekszünk minél több helyre eljutni. Ami a legfontosabb pedig, hogy elkezdtünk dolgozni az első nagylemezünkön, folyamatosan írjuk a számokat, rengeteget próbálunk, hogy minél tökéletesebb munkát tudjunk kiadni kezeink közül.

[We are working on our first music video, which will be released in the next few months. We are planning a spring tour; we are organizing the stations and co-bands continuosly. We try to get as many places as we can. And the most important for us that we’ve started working on the first LP, we are writing songs, practicing a lot in order to be able to show our best.]


SCREAM OF THE TEMPLE

Szerintetek mi a tuti recept a sikerhez egy mai magyar kezdő underground zenekarnak, mibe érdemes belevágni először: videoklip, EP vagy album, esetleg e helyett csak koncertek először és média-jelenlét, stb? Ti hogyan csináltátok? [What do you think about the ultimate way to success for a newcomer Hungarian underground band; what should be the first thing: a music video, EP or album, possibly instead of them only concerts and media presence, etc. for the first time? How you guys do it?]

Ha a tuti receptet tudnánk, azt hiszem, már gazdagok lennénk. Viccet félretéve: a felsoroltak közül a legfontosabb minél több koncert lehetőséget elkapni/szervezni, majd kellő rutin és elhivatottság után érdemes nekifogni egy komolyabb felvételnek, mert csak egy bizonyos idő elteltével körvonalazódik egy-egy banda irányvonala. A legelső felvétel hangminősége legyen a „meghallgatható” és a „megfizethető” közt. Akkor is elég csak pár számot felvenni, mint ízelítő, DEMO, hogy a koncertre járó törzsközönséget megalapozzuk. Sorrendben mindig az ÉLŐzene legyen az első, ne a stúdió. Az EP, LP, videoklip, média már egy második (vagy sokadik) lépcsőfok, amikor már komoly anyagi ráfordítással, áldozatvállalással, lemezeladással stb. kell számolni, de ez biztos rajongó-bázis nélkül lutri. Sőt: a megtérülés soha sem biztos, de mi személy szerint nem a megtérülést tekintjük elsőnek, hanem hogy szeressük csinálni azt, amiért mások eljönnek a koncertünkre.

[If we could know that, I think we would be all rich. Joking aside: the most important is to catch/ organize as many concert opportunities, and then with enough routine and vocation it is worthy to start with serious recording, because the real direction of the band can be outlined only after a certain period of time. The earliest recorded sound quality must be in the "listenable" and "affordable" category. And it is enough to record a few songs, such as taste, DEMO, in order to build up the concertgoer audience. LIVE music must be always the first, not the studio. The EP, LP, music video, media should be a second (or later) steps when you can undertake serious financial effort, and can calculate with album-selling, but without a stabile fan-base it is a lottery. In fact, the return is never certain, but we personally think that return is not the first, we love to do those things which appeal others to gigs.]

Mi is egy közösségi oldal vagyunk. Mit gondoltok ezek szerepéről és a "lájkok hatalmáról"? Egy banda sikere, népszerűsége és zenéjének színvonala mérhető csupán a "tetszikelők" számával? Ti mely közösségi oldalakat használjátok aktívan, és miért azokat? [We're also a social networking site. What do you think about the role of these sites and the power of „likes”? Can be a band's success, popularity and quality of the music measured only with the number of „likes”? What social media sites do you use actively and why those pages?]

A közösségi oldalak szerepe vitathatatlan, és a lehetőségek korlátlanok. Az internetes közeg a legegyszerűbb megoldás a bandák és a rajongók egymás közti kommunikációjára, és az események közlésére.
A "siker" elég relatív fogalom, inkább azt érdemes vizsgálni, hogy mi a "cél". Egy underground zenekar célja persze nem az kellene, legyen, hogy a virtuális térben minél több kattintást tudjon magának, természetesen arról szól a történet, hogy a való életben mekkora az érdeklődést tudnak elérni. A LIKE egyszerű visszajelzés, és nem mutat mindig valós tartalmat. Mi a Facebook-ot szeretjük használni, mert nagyon sokan mások szintén, de például a Youtube vagy a Soundcloud is nagyon hasznos a videók/zenék megosztására.

[The role of social media is indisputable, and the possibilities are endless. The online medium is the simplest solution for mutual communication between bands and fans, and for event notifications.
The "success" is relative term, rather it is worth investigating what the "goal" is. An underground band should not aim to collect the more clicks in that virtual scene, but it is all about that in real life what they can achieve. „LIKE” is a simple feedback, and still shows no real content. We like using Facebook because as many others, but for example YouTube and SoundCloud can be very useful for video / music sharing as well.]

Mi az a dolog, amit most a saját bandátokkal kapcsolatosan legszívesebben a világba kiáltanátok, vagy legalábbis minél több embernek elmondanátok? [What things would you like to shout out now about your band]

Idézném az egyik dalszövegünket: „Folyton csak szemben úszok az árral, de nem adom fel, nem török meg”

[To quote one of our lyrics: "I am always swimming up the stream, but I do not give up, I do not break"]


MARAUDERS

Szerintetek mi a tuti recept a sikerhez egy mai magyar kezdő underground zenekarnak, mibe érdemes belevágni először: videoklip, EP vagy album, esetleg e helyett csak koncertek először és média-jelenlét, stb? Ti hogyan csináltátok? [What do you think about the ultimate way to success for a newcomer Hungarian underground band; what should be the first thing: a music video, EP or album, possibly instead of them only concerts and media presence, etc. for the first time? How you guys do it?]

A kérdésből úgy jön le, hogy sikeresek vagyunk (haha), de még nagyon-nagyon hosszú út áll előttünk.
Részünkről inkább arra fektetnénk a hangsúlyt: mindegy mivel kezded, a lényeg, hogy profi anyag legyen. Kezdő bandaként ismeretséget kell szerezni zenei körökben. Elsődlegesen a „rajongótábort” kell kiépíteni, hogy minél több emberhez eljusson a hang- és videó anyag. És tényleg csudijó, hogy apuci és anyuci hallgatja a zenénket (mert nyitott ajtónál max hangerőn nyomatjuk a szobánkból), de ez nem elég az ismerős rétegen való túljutáshoz.

[It seems from the question that we are successful (haha) but still have a very long way to go.
We would rather focus on: no matter what you start first, the main point is to have a professional stuff. As a beginner you must build acquaintance in the music scene. Primarily the "fan base" has to be built, in order to more and more people can reach the audio and video materials. And this is really terrific that Mommy and Daddy listening to our music (because it is roaring on max volume through the open door from the room), but it is not enough to overcome the familiar level.]

Mi is egy közösségi oldal vagyunk. Mit gondoltok ezek szerepéről és a "lájkok hatalmáról"? Egy banda sikere, népszerűsége és zenéjének színvonala mérhető csupán a "tetszikelők" számával? Ti mely közösségi oldalakat használjátok aktívan, és miért azokat? [We're also a social networking site. What do you think about the role of these sites and the power of „likes”? Can be a band's success, popularity and quality of the music measured only with the number of „likes”? What social media sites do you use actively and why those pages?]

Akárki akármit mond, a likeoknak igenis nagy szerepe van, de csak, mint eszköz. Amint postolunk valamit, megjelenünk mások hírfolyamában. Talán ez a leggyorsabb és leghatékonyabb formája a nézettség generálásának.
Nem, nem feltétlen mérhető a színvonal, viszont mégis valamiféle támpontként használható a népszerűségre.
Eddig nagy myvip függők voltunk, de a leveled hatására mindannyian regisztráltunk facebookra, hogy likeolhassuk az oldalad, ezt az interjút és utána saját magunkat is.

[Despite all the rumors „likes” have very big role, but only as a tool. As we post something we appear on others’ news feed. This is perhaps the quickest and most efficient form of generating views.
No, not an absolute measure of quality, but it can be used as a guide to see popularity.
So far we were myVIP-addicts, but after your mail we all registered to Facebook in order to  like your page, this interview and after all ourselves.]

Mi az a dolog, amit most a saját bandátokkal kapcsolatosan legszívesebben a világba Mi az a dolog, amit most a saját bandátokkal kapcsolatosan legszívesebben a világba kiáltanátok, vagy legalábbis minél több embernek elmondanátok? [What things would you like to shout out now about your band]

Hogy kiáltanánk a világba? A bandánk nevét... de sajna még mi sem tudjuk kiejteni rendesen. Amúgy készülőben van a „Confrontation” című számunk szöveg videója, február 23-án Kecskeméten (a TEKA-ban) és március 9-én Pesten (a Tündérgyárban) fogunk fellépni, amire szeretnénk, ha minél többen eljönnének.

[How could we shout out it into the world? …our band name ... cos unfortunately we still can not pronounce it properly. Anyway, the lyric video for the song "Confrontation" is currently in progress, we will have gigs in Kecskemet, 23 February, (at TEKA) and 9 March in Budapest (at Tündérgyár), we hope that as many people will see us.]


https://www.facebook.com/cmfhungary

Monday, February 4, 2013

Bemutatkozik a FlatBand

FLATBAND
Solymár Mátyás: Ének + Bass 
Fehér Holló: Szólógitár + Vokál 
Wittinger Bálint: Ritmusgitár + Vokál + Sampler 
Kerekes Tibor: Dob 

A CMFH első kis lemezbemutató cikkét olvashatjátok, melyben a FlatBand nevű formáció kislemezébe hallgathatunk bele. Őszintén szólva mi még nem hallottunk korábban a bandáról, ezért is dobtuk be kíváncsian a napokban megjelent NMY nevet viselő EP-t a lejátszóba. 

A zenekart négy fiatal srác alkotja, ennek ellenére már 2009 óta tevékenykednek, hiszen ez a csapat is az iskola falai közül indult zenei útjára. A zenei stílusuk saját meghatározásuk szerint: Electrocore/Trancecore/Post Hardcore/Changecore. Ha ez nem zavar össze azonnal, akkor vess egy pillantást kedvenc zenekaraikra, úgy mint: Enter Shikari, Architects, Bring Me The Horizon, A Day To Remember, Rage Against the Machine, Rise Against, System of a Down, ami aztán véglegesen kíváncsivá tehet, hogy milyen is a srácok tényleges zenei stílusa. Az NMY című kislemezre öt dal került, az EP pedig egy igen pofás, dekoratív borítót kapott csomagolásként, de nézzük mi is van a csomagban.Az electrocore és trancecore címke révén valamiféle szinti – breakdown – üvöltözős verse és tiszta vokálos refrén kombinációra számítottam, de ez a számításom csak részben jött be. A „Vanquisssh” című első és a „Csodákat Nem Tesznek” címet viselő utolsó szám és persze a címadó „Enemy” az, melyre ez valamelyest ráhúzható. Egyébiránt pedig az öt dal a rock zenei paletta számos stíluselemét vonultatja fel, megspékelve azzal, hogy két nóta magyarul szólal meg. Összességében kétségtelen, hogy a zenekar számos zenei stílusban kalandozik, a popos-diszkós elektronikától, rap betétektől egészen a rockos balladákig, a klasszikus rockot és metált idéző gitárjátékig és a hc-s stílusjegyekig. Ez azonban egyúttal azt az érzetet is kelti, hogy az öt dalt csupán az tartja össze, hogy egy lemezre kerültek fel. Az EP-t beárnyékolja, hogy a felvétel minősége azért hagy némi kívánnivalót maga után. A banda viszont elég aktívnak tűnik, keményen koncerteznek, szóval érdemes élőben is megnézni, mit tudnak. Ráadásul ez a kislemez a csapat debütáló anyaga, szóval csak előre! 

Itt pedig meg is találjátok őket: 

Sunday, February 3, 2013

COVER MUSIC FROM HUNGARY WEEKEND Part II.

This is the second part of the "COVER MUSIC FROM HUNGARY WEEKEND" on the 2nd and 3rd of February 2013. Let's check out these great cover videos of Hungarian musicians!

A "COVER MUSIC FROM HUNGARY WEEKEND" névre keresztelt kis kétnapos sorozatunk második napjának összefoglalója itt látható. Köszönjük mindenkinek a segítséget a gyűjtemény összeállításában!


Norma Jean - Blueprints For Future Homes dual guitar cover by Zoltán Rezsőfi from ORION DAWN and Zoltán Tomasovszki from ex H.E.R.O. Enjoy, great music!If you like Parkway Drive, you will love this vocal cover. It is „Deliver Me” again by Adrián Miskolczi. He is the singer of the metal/hardcore band Let The Water Rise from Szekszárd. Cannot wait for their single!Róbert Varga and Andor Dobos playing "Meddler" by August Burns Red. They both play guitar in the band Awaken Prometheus. This band was formed in 2012 and they gonna give out some studio stuff very soon.Another vocal & acoustic cover. A classic song by Saosin. This is „Seven Years” by Dávid Nemes, bassist of the Hungarian electrocore band, Claps for Caroline. They released their first album last year and now they are workin’ on their upcoming EP.Here is a great video by Milán Jesenszky: „The Smoke Owl”. He plays drums for the band Absolved, a metalcore/ deathcore band from Budapest. They are workin’ on their EP now, and will drop out this year!Tamás Alföldi, guitarist for CoreWooD playing a song from Killswitch Engage. "My Curse" guitar cover for you now!András Szabó presents a „Structures In Pursuit Of” drum cover. He is the drummer in a Hungarian metalcore band called Behind My Mind. The band was formed in March of 2011. After lot of rehearsals and the debut show, the band started to write their debut album. In March of 2012 arrived a new age for the band, they released their first album called „Where We Can Fly”.A Ready For The Weekend cover for the song „Hit The Lights - Her Eyes Say Yes”. The band comes from Esztergom and they do some fresh pop-punk. Check them out.Örs Siklósi and his cover for Foo Fighters - Best Of You. Örs is the singer of the band AWS. Let's check them out too!First cover video by Attila Németh and Arián Erdélyi performing „Gotta Be Somebody” from Nickelback. Yes, you know Attila from Turn Of Mind. At the end of 2012 this band released a new music video for the song "Loud Enough" from their upcoming 3rd album, releasing in 2013.

Saturday, February 2, 2013

COVER MUSIC FROM HUNGARY WEEKEND Part I.

This is the first part of the "COVER MUSIC FROM HUNGARY WEEKEND" on the 2nd and 3rd of February 2013. Let's check out these great cover videos of Hungarian musicians!


A "COVER MUSIC FROM HUNGARY WEEKEND" névre keresztelt kis kétnapos sorozatunk első napjának összefoglalója itt látható. Köszönjük mindenkinek a segítséget a gyűjtemény összeállításában!


Tamás Tombor, guitarist of First Memories performs „Act. III. The Final Relief” by SUBSCRIBE. First Memories were formed in 2009 and play numetal/core music. They have already released two EPs and two music videos too.


Tamás Bajusz’s guitar cover: „Protest The Hero – Tandem”. Check out his other videos as well, great guitarist!


Attila Almási made a guitar cover. This is „Black Sheep Wall” by The Sharon Tate. Now he is workin’ with the band Awaken Prometheus


Gábor Bikkes presents „Polarkreis 18 - Allein Allein” on guitar. Great stuff!


Márk Mester with another guitar cover, it is „The Arusha Accord - The Resurgent”. You may know him from the band RESIGNATION. Enjoy his cover!


Bence Nagy and his Parkway Drive guitar cover! Check out his other videos too!


Attila Baross and his vocal cover: this is "Faith" (George Michael). Attila is the singer of the band called Marauders from Kecskemét. They play alternative rock music, let's find their first music video on their page and youtube!